Doradztwo i Zarządzanie Dorota Szczubiał

Księgowość i podatki

Księgi rachunkowe, KPiR, ryczałt ewidencjonowany, rejestry VAT
Rozliczenia z US

Kadry i płace

Elektroniczne akta pracownicze,
listy płac, inne świadczenia
Rozliczenia z US i ZUS

BHP i PPOŻ

Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej
Inspektor BHP i PPOŻ

RODO

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych