Kadry i płace

Kadry:

  • prowadzenie teczki osobowej pracownika zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 10 stycznia 2018 roku wprowadziła nowe zapisy dotyczące dokumentacji pracowniczej, zgodnie z  art. 94 pkt 9a i 9b ustawy pracodawca jest zobowiązany:
    • prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza),
    • przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia.
 

Prowadzenie ewidencji kadrowej realizowane jest w oparciu
o nowoczesny system kadrowo-płacowy Comarch ERP Optima umożliwiający prowadzenie e-akt pracowniczych oraz automatyzujący rozliczenia z US i ZUS.

Przetwarzanie danych odbywa się “na miejscu” w oparciu o własną infrastrukturę teleinformatyczną (serwerownie)
– dane nie są przekazywane do zewnętrznych chmur